Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Μάρτιος / 19 Μαρτίου / 19 Μαρτίου 1827. Ἀποκτήσαμε …«στρατιωτικούς» ἡγέτες

19 Μαρτίου 1827. Ἀποκτήσαμε …«στρατιωτικούς» ἡγέτες

19 Μαρτίου 1827. Ἀποκτήσαμε ...«στρατιωτικούς» ἡγέτες7

Ἡ  Γ’ Ἐθνοσυνέλευσις, ἢ ἡ συνέλευσις τῆς Τροιζῆνος, ὅπως ἔγινε γνωστή, ποὺ στὴν πραγματικότητα ἦταν ἡ συνέχεια τῆς Γ΄ Ἐθνοσυνελεύσεως τῆς Ἐπιδαύρου (ἀπὸ 6 Ἀπριλίου τοῦ  1826 ἔως καὶ 16 Ἀπριλίου τοῦ 1826, ποὺ λόγῳ τῆς πτώσεως τοῦ Μεσολογγίου, διεκόπη γιὰ νὰ ἐξακολουθήσῃ κάποιαν ἄλλην στιγμή), ξεκίνησε στὶς 19 Μαρτίου (31 Μαρτίου)  καὶ ἔληξε στὶς 5 Μαΐου (18 Μαΐου) τοῦ 1827 .
Δὲν ἦταν ὅμως μία πραγματικὴ ἐθνοσυνέλευσις. Ἦταν μία «ἐθνοσυνέλευσις» τῆς ὁποίας τὰ μέλη ἦσαν οἱ «ἐγκεκριμένοι» προεστοὶ καὶ δημογέροντες της προηγουμένης περιόδου, δῆλα δὴ τῆς τουρκοκρατίας.

Ἤδη ἀπὸ τὸ 1824, ὅταν ὁ κεντρικὸς ἐγκέφαλος καὶ διαχειριστὴς τῶν χρημάτων τῶν «δανείων τῆς Ἀνεξαρτησίας», ἐπέτυχε νὰ ἀπομακρύνῃ ἀπὸ τὸ νόμιμον Ἐκτελεστικὸν Σῶμα τὸν Κολοκοτρώνη, στερώντας του καὶ τὴν ἀρχιστρατηγία, τὸν Ὑψηλάντη καὶ τὸν Μαυρομιχάλη, ἀλλὰ καὶ ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἐθεωροῦντο …ἀντίθετοι μὲ τὴν κάθε αὐθαιρεσία τοῦ Λαζάρου Κουντουριώτου καὶ τῆς βιτρίνας του Γεωργίου Κουντουριώτου, ἀλλὰ καὶ τῶν δολοπλοκιῶν τοῦ Μαυροκορδάτου καὶ τοῦ Κωλέττου.
Τὸ μόνον πρόσωπο ποὺ παρέμεινε, ἀπὸ τὸ παλαιό, τὸ νόμιμον Ἐκτελεστικὸ Σῶμα, ἐφ΄ὅσον πρὶν ἐπέτυχε νὰ δημιουργήσῃ ἐμφυλιακὲς συνθῆκες, ἦταν ὁ Παπαφλέσσας.
Κι ὅλα αὐτὰ ἐν ὅσῳ ὁ Ἰμπραὴμ πασσᾶς τῆς Αἰγύπτου κατέστρεφε τὴν Κρήτη, τὴν Κάσο καὶ κατηυθύνετο πρὸς τὴν Μεθώνη.

Ἡ ἐθνοσυνέλευσις ὅμως, τυπικῶς, ἔπρεπε νὰ γίνῃ.
Ἐφ΄ ὅσον λοιπὸν προσεκτικῶς ἐπελέγησαν οἱ ἀντιπρόσωποι (γερουσιαστές) ἔπρεπε νὰ διῳρισθοῦν καὶ οἱ ἐπὶ κεφαλῆς τῶν ὅπλων. Κυβέρνησις, ἔως τότε, ὑπῆρχε, ἀπολύτως ὅμως ἐλεγχομένη καὶ σύμφωνη μὲ τὶς ἐπιταγὲς τῶν δανειστῶν τοκογλύφων (Rothschild), μὲ φερόμενον ὡς ἐπὶ κεφαλῆς τὸν Ἀνδρέα Ζαΐμη.
Ὁ Ζαΐμης καὶ ἡ κυβέρνησίς του ὄφειλαν νὰ βροῦν πρόσωπα, γιὰ νὰ ἀναλάβουν τὴν ἀρχηγία στὶς πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις. Κι αὐτὰ τὰ πρόσωπα ὁπωσδήποτε δὲν ἔπρεπε νὰ εἶναι κάποιος ἀπὸ τοὺς ὁπλαρχηγοὺς καὶ τοὺς πλοιάρχους, ποὺ στὰ πεδία τῶν μαχῶν καὶ τῶν θαλασσῶν εἶχαν ἐπιδείξη ἐπιτυχίες, διότι θὰ «ἐδοξάζοντο» περισσότερο καὶ θὰ «ἀπειλοῦσαν τὴν ἐξουσία καὶ τὴν πειθὼ τῆς κυβερνήσεως».
Στὶς 16 Μαρτίου τοῦ 1827, ἡ (παράνομος) κυβέρνησις Ζαΐμη ἀπεφάσισε νὰ διῳρίσῃ τὸν Ῥιχάρδο Τσῶρτς (Richard Church), ὡς Γενικὸ Ἀρχηγὸ τοῦ Ἑλληνικοῦ στρατοῦ καὶ τὸν λόρδο Θωμᾶ Κόχραν (Thomas Cochrane), ὡς ἀρχιναύαρχο τοῦ Ἑλληνικοῦ στόλου.
Ὅμως γνωρίζοντας πὼς εἶναι παράνομος ὁ διορισμός, τὸ πρῶτο μέλημά της ἦταν νὰ τὸν …νομιμοποιήσῃ.

Στὶς 19 Μαρτίου τοῦ 1827, στὴν Τροιζήνα, πρώτη ἡμέρα τῶν διαβουλεύσεων, ἀν τὶ ἄλλων ἀποφάσεων, μὲ δόξα καὶ τιμή, ἀποκτήσαμε ναύαρχο καὶ στρατηγό.
Καὶ τοὺς …χαρήκαμε ἰδιαιτέρως!!!

Φιλονόη

Σημειώσεις

Στὴν Συνέλευσιν  τῆς Τροιζῆνος ἀποκτήσαμε κυβερνήτη τὸν Ἰωάννη Καποδίστρια.

19 Μαρτίου 1827. Ἀποκτήσαμε ...«στρατιωτικούς» ἡγέτες4

Οἱ φρεγάτες τοῦ Κόχραν, ποὺ οὐδέποτε ἔφθασαν ἐδῶ, μᾶς στοίχισαν τόσο, ὅσο νὰ πληρώνουμε ἀκόμη.
Τὰ χρήματα χάθηκαν, μαζὺ μὲ τὶς φρεγάτες.
Ὁ δὲ Κόχραν, ποὺ οὐδέποτε πλήρωσε, μὲ τὸν διορισμό του αὐτόν, κατέστρεψε ὅ,τι εἶχαν δημιουργήση οἱ Ἕλληνες ὁπλαρχηγοί.

19 Μαρτίου 1827. Ἀποκτήσαμε ...«στρατιωτικούς» ἡγέτες1

Ἐπίσης ἀποκτήσαμε καὶ σημαία. Τὰ κόκκινα λάβαρα, τὰ ποτισμένα μὲ αἷμα, ἀπεσύρθησαν καὶ στὴν θέσιν τους ἐτοποθετήθησαν τὰ σύμβολα τῶν …«περιουσίων» δυναστῶν τῆς …Ἰνδίας.
(Ἐπιχειρήσεις τῶν Ἀνατολικῶν Ἰνδιῶν ἐλέγοντο, ποὺ στὴνπραγματικότητα ἦσαν παραμάγαζα τῶν γνωστῶν τραπεζιτῶν!!! Μὰ ἡ -φερομένη- ὡς Ἑλλὰς χώρα, ὄφειλε νὰ ἀποδείξῃ τὴν ὑποτέλειάν της!!!)

19 Μαρτίου 1827. Ἀποκτήσαμε ...«στρατιωτικούς» ἡγέτες6

Ἀποκτήσαμε καὶ νέες μεθόδους πολιτογραφήσεως, βάσει, πάντα, τοῦ …πνεύματος τῆς ἐποχῆς, ποὺ διέπετο ἀπὸ τὸ ποιὸς κρατᾶ τὸ …χρῆμα!!!

19 Μαρτίου 1827. Ἀποκτήσαμε ...«στρατιωτικούς» ἡγέτες5

Ἀλλὰ καὶ τὶς βάσεις γιὰ …τραπεζικὸ νομισματικὸ σύστημα, βάσει πάντα, ἐντολῶν καὶ ἀποφάσεων τῶν τοκογλύφων:

19 Μαρτίου 1827. Ἀποκτήσαμε ...«στρατιωτικούς» ἡγέτες3

Πληροφορίες ἀπό:

«Ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάστασις» τοῦ Διονυσίου Κοκκίνου.
«Ἡ Ἐπανάστασις τοῦ 21», Φωτιάδης Δημήτριος

Πίσω ἀπὸ ὅλα ἕνας …Rothschild!!!

Πίσω ἀπὸ κάθε σταγόνα Ἑλληνικοῦ αἵματος, ἕνας Rothschild!!!

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: