Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Ἰούλιος / 1 Ἰουλίου / 1 Ἰουλίου 1913. Ἡ ἀπελευθέρωσις τῆς Δράμας.

1 Ἰουλίου 1913. Ἡ ἀπελευθέρωσις τῆς Δράμας.

Τὴν 1η Ἰουλίου τοῦ 1913 τὸ Γενικὸ Ἐπιτελεῖον μετεστάθμευσε ἀπὸ τὴν Δοϊράνη στὴν Βυρώνεια.

Τὴν ἰδίαν ἡμέρα τὰ προωθημένα σώματα τῆς Ἑβδόμης Μεραρχίας κατέλαβαν τὴν Δράμα.

Ἤδη, ἀπὸ τὴν 30η Ἰουνίου, τὸ 21ο Σύνταγμα τῆς Ἑβδόμης Μεραρχίας, φθάνοντας στὸ Δοξάτο διεπίστωσε τὴν φρίκη ποὺ ἄφησαν πίσω τους οἱ πανικόβλητοι Βούλγαροι.

Αὐτὸ τὸ Σύνταγμα, κι ἐν ᾦ σταδιακῶς κατέφθανε καὶ τὸ ὑπόλοιπο τμῆμα τῆς Ἑβδόμης Μεραρχίας, εἰσῆλθε στὴ πόλι τῆς Δράμας, στὶς 16:00 τὸ ἀπόγευμα, μέσα σὲ δάκρυα χαρᾶς κι ἄκρατο ἐνθουσιασμό, ἀπὸ τοὺς κατοίκους.

Μετὰ ἀπὸ σχεδὸν 530 χρόνια σκλαβιᾶς ἡ Δράμα περιῆλθε στὴν ἐπικράτεια τῆς Ἑλλάδος.

Οἱ πανηγυρισμοὶ ἀπερίγραπτοι. Οἱ δρόμοι γιὰ ὧρες γεμάτοι ἀπὸ εὐτυχισμένους ἀνθρώπους, ποὺ ἐπλήρωσαν πολλὲς φορές, ἰδίως κατὰ τὴν διάρκεια τῆς τελευταίας κατοχῆς, ἀπὸ τοὺς Βουλγάρους, τὴν ἀνάγκη τους γιὰ ἐλευθερία.

Τὴν ἐπομένη, 2 Ἰουλίου, ἡ Ἑβδόμη Μεραρχία ἀπηλευθέρωσε τὸ Νευροκόπι.

Φιλονόη

Πληροφορίες ἀπὸ τὸ «Οἱ πόλεμοι 1912-1913» τοῦ Σπυρίδωνος Μελᾶ καὶ τὴν «Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους», Ἐκδοτικὴ Ἀθηνῶν.

φωτογραφία

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: