Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Αὔγουστος / 26 Αὐγούστου / 26 Αὐγούστου 1907. Ἡ δολοφονία τοῦ Νικοτσάρα.

26 Αὐγούστου 1907. Ἡ δολοφονία τοῦ Νικοτσάρα.

Σὰν σήμερα τὸ 1907.
— Φονεύονται ἀπὸ τοὺς Τούρκους, στὸ χωριὸ Μοκρίνο τῆς Κερκίνης (Μπέλες) μετὰ ἀπὸ προδοσία, ὁ ἀρχηγὸς τοῦ ἀνταρτικοῦ σώματος Παντελῆς Παπαϊωάννου καὶ τρεῖς ἀπὸ τοὺς ἄνδρες του.

«Ὁ Παντελῆς Παπαϊωάννου ἢ Γραικός, γνωστὸς ὡς καπετὰν Νικοτσάρας ἀπὸ τὸ Κολέσινο τῆς Στρώμνιτσας, ἀρχικὰ

συνεργάσθηκε μὲ τὸν Μπόρις Σαράφωφ, ὡς γραμματέυς του, ἀλλὰ ὅταν διεφάνησαν οἱ πραγματικοὶ σκοποὶ τοῦ βουλγαρικοῦ κομιτάτου, ἐνετάχθη τὸ 1904 στὴν Μακεδονικὴ Ἄμυνα καὶ συμμετεῖχε μὲ μικρὸ σῶμα Στρωμνιτσιωτῶν στὸν ἔνοπλο ἀγῶνα κατὰ τῶν Βουλγάρων κομιτατζήδων, στὴν λίμνη τῶν Γιαννιτσῶν

Τὰ πρῶτα Ἑλληνικὰ Σώματα ποὺ ἔδρασαν στὸν Βάλτο τῶν Γιαννιτσῶν

Χλόη

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Χλόη Ἑλλάς

Ἐλέγξτε ξανά

17 Ἰουλίου 1822. Ὁ Κολοκοτρώνης κλείνει τὸν Δράμαλη στὴν «φάκα»!

Τὸ 1822, ἔτος σοβαρῶν γεγονότων γιὰ τὴν πορεία τῆς Ἐπαναστάσεως, Ἐλεύθερο κράτος δὲν εἴχαμε, ἀλλὰ ...

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: