Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Νοέμβριος / 8 Νοεμβρίου / 8 Νοεμβρίου 1912. Ἡ ἀπελευθέρωσις τῆς Λέσβου

8 Νοεμβρίου 1912. Ἡ ἀπελευθέρωσις τῆς Λέσβου

Σὰν σήμερα, τὸ 1912, κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Α΄ Βαλκανικοῦ Πολέμου, εἴχαμε τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Λέσβου.

Ἡ ἀπελευθέρωσις ἔγινε ὡς ἐξῆς:

Μοῖρα τοῦ στόλου, ὑπὸ τὶς διαταγὲς τοῦ ναυάρχου Κουντουριώτου, κατέλαβε τὴν Μυτιλήνη.
Ἡ τουρκικὴ φρουρὰ παρεδόθη, μετὰ ἀπὸ μάχη στὴν Κλαπάδου.

Τὸ νησί, ἔκτοτε, παρέμεινε ἑλληνικό.

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Κωνσταντῖνος Δημητριάδης

Ἐλέγξτε ξανά

17 Ἰουλίου 1822. Ὁ Κολοκοτρώνης κλείνει τὸν Δράμαλη στὴν «φάκα»!

Τὸ 1822, ἔτος σοβαρῶν γεγονότων γιὰ τὴν πορεία τῆς Ἐπαναστάσεως, Ἐλεύθερο κράτος δὲν εἴχαμε, ἀλλὰ ...

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: