Ἀρχικὴ σελίς / Περὶ τοῦ «Μεγάλες Στιγμὲς τῆς Ἱστορίας μας, σὰν σήμερα».

Περὶ τοῦ «Μεγάλες Στιγμὲς τῆς Ἱστορίας μας, σὰν σήμερα».

Περὶ τοῦ «Φιλονόη καὶ Φίλοι σὰν σήμερα».Ἡ προσπάθεια ποὺ γίνεται σὲ αὐτὴν τὴν σελίδα δὲν στοχεύει στὸ νὰ ἀντικαταστήσῃ τὶς ὑπάρχουσες σελίδες τοῦ διαδικτύου, ποὺ κάνουν ἀναφορὲς σὲ κάποια γεγονότα τῆς ἱστορίας μας.
Ἡ στόχευσίς μας εἶναι τελείως διαφορετική.
Ὅλοι μας μποροῦμε νὰ ἀποκτήσουμε πρόσβασι σὲ πληροφορίες ποὺ ἀφοροῦν στὶς ἐπετείους. Πόσο χρόνο ὅμως, διάθεσι καί ὑλικό ἔχουμε γιά νά μπορέσουμε νά μελετήσουμε καί νά κατανοήσουμε καλλίτερα κάποια γεγονότα τῆς ἱστορίας μας, πού μᾶς ἀφοροῦν;

Δίχως λοιπὸν νὰ θέλουμε νὰ ἀντικαταστήσουμε τοὺς ἱστορικούς, τοὺς μελετητὲς καὶ τοὺς γνῶστες, πασχίζουμε νὰ παρουσιάσουμε τὰ γεγονότα τῆς ἱστορίας μας πιὸ περιεκτικά, πιὸ σαφῆ καὶ μὲ περισσότερη ἔμφασι στοὺς πρωταγωνιστές τους.

Κάποιες φορὲς ἴσως νὰ γίνονται λάθη, λόγῳ ἐλλιποῦς πληροφορήσεως. Δὲν γίνεται ἀπο πρόθεσι. Ὅταν οἱ πληροφορίες αὐξάνονται διορθώνονται τὰ ὅποια λάθη. Γιὰ νὰ μπορέσουμε ὅμως νὰ ἐπιτύχουμε τὸ καλλίτερον δυνατὸν ἀποτέλεσμα χρειάζεται πολὺς χρόνος καὶ ὑπομονὴ ἀπὸ τοὺς φίλους μας.

Γιὰ ἕνα μόνον δεσμευόμαστε ὅμως. Στόχος μας παραμένει ἡ ἀλήθεια καὶ θὰ τὴν ἀναζητοῦμε διαρκῶς, μὲ κάθε τίμημα. Ἐλπίζουμε κι εὐχόμαστε νὰ γίνουν περισσότεροι οἱ τιμητές της ὅσο κυλᾶ ὁ χρόνος.

Φιλονόη καὶ Φίλοι

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: