Ἀρχικὴ σελίς / Φιλονόη Πόντου (Σελίδες 20)

Φιλονόη Πόντου

Απρίλιος, 2013

 • 17 Απριλίου

  Ἡ εἰκόνα ἀπὸ τὸ κελὶ τοῦ Γέρου μας.

  Ἔχετε ἀνεβῇ ἔως ἐκεῖ; Μικρὴ ἤμουν ὅταν πῆγα. Καὶ δὲν θέλησα ΠΟΤΕ νὰ ξαναπάω… Σκοτάδια, ἀσφυξία, βρῶμα… Κι ἐκεῖ μέσα εἶχαν κλεισμένο τὸν ἀρχιστράτηγο… Ποιοί; Οἱ Βαυαροί, μὲ τὴν ὑψηλὴ σιωπὴ κι ἀνοχὴ τοῦ Ὄθωνος. Οὐδέποτε θέλω ἄλλος Ἕλλην νὰ ζήσῃ ξανὰ σὲ κελί!

 • 12 Απριλίου

  12 Ἀπριλίου 1204. Ἡ τετάρτη Σταυροφορία

  Μία  σταυροφορία (ἡ τετάρτη) ποὺ λοξοδρόμησε. Ὁ Πάπας Ἰνοκέντιος  Γ΄(ὁ ἐμπνευστής), ὁ Βονιφάτιος ὁ Μομφερατικὸς (ὁ  ἀρχηγός) καὶ ὁ γηραιὸς (ἀκόμη καὶ μὲ τὰ σημερινὰ δεδομένα) δόγης τῆς Βενετίας, Ἐῤῥίκος Δάνδολος, μὲ καταχθόνια σχέδια, ἑνώνουν τὶς δυνάμεις τους, ἐκμεταλλεύονται τὴν ἀκυβερνησία ποὺ ὑπάρχει καὶ καταλαμβάνουν, χωρὶς ἀντίσταση, τὴν βασιλεύουσα.

 • 10 Απριλίου

  Ἡ μεγάλη ἔξοδος ποὺ ξεκίνησε στὶς 10 Ἀπριλίου 1826!

  Ἡ μεγάλη Ἔξοδος! Ἡ μεγάλη στάσις τῆς ἱστορίας τῆς Ἀνθρωπότητος γιὰ νὰ λάβῃ μαθήματα ἡρωϊσμοῦ, αὐτοθυσίας, ἀγώνων! Ὁ πολιορκημένος, ἄν καὶ προδομένος, κατέφερε καὶ πέρασε…. Ὄχι σύσσωμος…  Δυστυχῶς… Ἀλλὰ σίγουρα σώθηκαν ἀρκετοὶ πολεμιστὲς γιὰ νὰ ἐξακολουθήσουν τὸν ἀγώνα τῆς Ἐλευθερίας. Ἕναν ἀγώνω ποὺ οὐδέποτε τελείωσε… Οὐδέποτε ἔπαψε… Μᾶς παραπλανοῦσαν τόσους ...

 • 6 Απριλίου

  Στὶς 6 Ἀπριλίου 1941 ξεκίνησε…

  Σὰν σήμερα ξεκίνησε ὁ μεγάλος βομβαρδισμὸς τοῦ Πειραιῶς, ὑπὸ τῶν Γερμανῶν, ποὺ κατέληξε στὸ νὰ βυθιστοῦν 73 πλοῖα καὶ 25 ἁλιευτικά. Μεγάλη καταστροφή… Τὴν ἴδια ἡμερα, στὰ βόρεια σύνορά μας, γερμανικὲς ταξιαρχίες ἔδιδαν τὸ σύνθημα γιὰ νὰ ξεκινήσῃ ἡ μεγάλη μάχη τῶν ὀχυρῶν.

 • 6 Απριλίου

  Πρὸ 117 ἐτῶν γεννήθηκαν τὰ ὀλυμπιακὰ παιχνίδια.

  Σὰν σήμερα, λογικά, πρὸ 117 ἐτῶν, ξεκίνησε ὁ ἐπίσημος περίγελως τοῦ Ἑλληνικοῦ πνεύματος. Γνωρίζουμε ὅλοι πὼς ἐν τελῶς ῥατσιστικῶς, ἀλλὰ γιὰ μὴ ῥατσιστικοὺς λόγους, οἱ Ὀλυμπιακοὶ Ἀγῶνες ἀφοροῦσαν μόνον σὲ Ἕλληνες. Ἄν καὶ κάποιοι Λατίνοι ἔλαβαν μέρος σὲ αὐτούς, αὐτὸ συνέβῃ κατὰ τὴν περίοδο τῆς ἀπολύτου παρακμῆς τοῦ Ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, ...

 • 3 Απριλίου

  Σὰν σήμερα γεννιέται καὶ συλλαμβάνεται ὁ Γέρος μας!

      3 Ἀπριλίου 1770… 3 Ἀπριλίου  1833… Δὲν ἤξερα τί νά γράψω γιὰ ἐτούτην τὴν ἡμέρα! Νὰ γράψω γιὰ τὴν γέννησίν του κάτω ἀπὸ ἕνα δένδρο, μέσα στὸ λυσσῶδες ἀνθρωποκυνηγητό ποὺ ἐξαπέλυσαν οἱ Τοῦρκοι τό 1770, ὡς ἀντίποινα γιὰ τὰ Ὀρλωφικά; Ἢ νὰ γράψω γιὰ τὴ χειρίστη ἀσέβεια ποὺ διέπραξε ...

 • 3 Απριλίου

  Τὸ ’21 καὶ οἱ πρωταγωνιστές του.

  Τελικῶς αὐτὸ τὸ διαδίκτυο εἶναι «θησαυρός»!!! Μποροῦμε νὰ βροῦμε εἰκόνες, πληροφορίες, γνώσεις ποὺ δύσκολα θὰ τὰ καταφέρναμε μόνοι μας νὰ τὶς συλλέξουμε. Κι ὅλο αὐτό, διότι χιλιάδες ἄνθρωποι, ἀπὸ ὅλα τὰ μέρη τῆς Γῆς, μὲ διαφορετικὲς ἀντιλήψεις ἴσως, μὲ μεράκι ὅμως καὶ μὲ ἀγάπη, φροντίζουν νὰ τὶς γνωστοποιήσουν. Ἐχθὲς λοιπόν, ...

Μάρτιος, 2013

 • 30 Μαρτίου

  Σάν σήμερα, 30 Μαρτίου 1822 ἡ Χίος πνίγηκε στό αἷμα

  Εκατόν δεκαπέντε χιλιάδες άνθρωποι χάθηκαν, δολοφονήθηκαν, ξεριζώθηκαν… Άνδρες, γυναίκες, παιδιά. Το αίμα έτρεχε ποτάμι, μέχρι τη θάλασσα. Το γαλάζιο του νερού βάφτηκε κόκκινο. Ουρλιαχτά, θάνατος, απόγνωση. Καμμένη γη. Χωριά ολόκληρα πυρπολήθηκαν. Μητέρες μέσα στους καπνούς ψάχνουν να βρουν τα παιδιά τους. Τα πρόσωπα τους μαύρα από τις στάχτες. Βλέμμα θολό. ...

 • 30 Μαρτίου

  Μία …ἰδιαιτέρα φωτογραφία!

  Εἰλικρινῶς, ἀδυνατοῦσα νὰ ἀντισταθῶ στὸ νὰ τὴν δημοσιεύσω…  Ἄν καὶ δὲν ἔχουμε πολλὰ νὰ προσθέσουμε, στὰ τόσα καὶ τόσα ποὺ ἔχουν γραφῇ γιὰ τὸν Γέρο μας, αὐτὴ ἡ φωτογραφία πιστεύω πὼς ἀξίζει νὰ δημοσιευθῆ, διότι δείχνει τὴν κινητικότητα καὶ  ὅλην τὴν θέλησι τοῦ στρατηγοῦ.  Οὐσιαστικῶς καταδεικνύει τὴν εἰκόνα ποὺ ἀποτύπωσε ...

 • 29 Μαρτίου

  Ὅταν ὁ Σπύρος Λούης ἐστέφετο Ὀλυμπιονίκης.

      Ὅταν στεφόταν Ὀλυμπιονίκης, πρὸ 107 ἐτῶν δῆλα δή, αὐτὴν τὴν εἰκόνα ἀντίκρυζε ὁ Ἀθηναῖος πολίτης.  Στιγμὲς δόξης, γιὰ μίαν χώρα ποὺ μόλις εἶχε χρεοκοπήσῃ, ἀλλὰ ποὺ κουβαλοῦσε στὶς διαλυμένες μνῆμες της μίαν κωδικοποιημένη πληροφορία.  Πρῶτοι Ὀλυμπιακοὶ ἀγῶνες, στὴν Ἀθήνα τοῦ 1896! Πρώτη ἀναβίωσις…

 • 28 Μαρτίου

  Ἡ σωτήρια δράσις τοῦ Ἑλληνικοῦ στόλου στὶς Κυδωνιές.

   Ὅταν πρὸ ἐτῶν διάβαζα Κόντογλου, μαθαίνοντας οὐσιαστικῶς τὸ μέγεθος καὶ τὴν αἴγλη τῶν Κυδωνιῶν στὶς ἀρχὲς τοῦ περασμένου αἰῶνος, συνειδητοποίησα πὼς αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι, οἱ Ἕλληνες τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, κατάφερναν πάντα, ἀνεξαρτήτως τῶν δυναστῶν, νὰ προκόβουν, νὰ ξεπερνοῦν τὶς δυσκολίες καὶ νὰ ἀποκαθιστοῦν τὶς ὅποιες βλάβες εἶχαν πάθῃ στὸ παρελθόν ...

 • 28 Μαρτίου

  Τὸ τελειωτικὸν κτύπημα γιὰ τὴν γενοκτονία τῶν Ποντίων.

  Το τελειωτικό χτύπημα για την Ποντιακή Γενοκτονία, προήλθε από τον ΕΘΝΑΡΧΙΔΙ Ελευθέριο Βενιζέλο, ο οποίος με ειδική επιστολή στην επιτροπή των Νομπέλ, πρότεινε τον Σφαγέα κεμάλ, ως υποψήφιο για βράβευση με το Νομπέλ Ειρήνης…!

 • 27 Μαρτίου

  Παράξενα καὶ ἀνέκδοτα τῆς Ἐπανάστασης…

  Ευγένιος Ντελακρουά «Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου». Επάνω δεξιά, το οικόσημο της οικογένειας Σολωμού

  Του ΒΑΣΙΛΗ Κ. ΚΑΛΑΜΑΡΑ Η επίσημη Ιστορία γράφεται οριζόντια, προβάλλοντας το προσκήνιο. Η ανεπίσημη γράφεται κάθετα, αποκαλύπτοντας το παρασκήνιο. Η πρώτη είναι η εκ των υστέρων αποτίμηση, όπως καταγράφεται στα επίσημα έγγραφα. Η δεύτερη είναι η ζώσα καθημερινότητα, τη στιγμή του συμβάντος, προτού σφραγιστεί με βουλοκέρι. Εμείς προτιμήσαμε να φέρουμε ...

 • 27 Μαρτίου

  Ἡ «ἐφιαλτικὴ» ἀπὸ τοὺς κυβερνῶντες Ἀντιμετώπισις τῶν Ἀγωνιστῶν τοῦ 1821

  Οι Βαυαροί, (Γερμανοί) που ήρθαν με τον Όθωνα και κυβέρνησαν την Ελλάδα απολυταρχικά επί τριάντα ολόκληρα χρόνια (1833-1862), θα περιφρονήσουν και θα αγνοήσουν και τους φτωχούς λαϊκούς αγωνιστές του ’21, που είχαν ποτίσει με ποταμούς αιμάτων το δέντρο της λευτεριάς και που τώρα ζητούσαν αποκατάσταση.

 • 25 Μαρτίου

  Φιλέλληνες ποὺ ἔγιναν θρῦλοι…

  Το θέμα που θα διαβάσετε πιο κάτω,το είδα στο προσωπικό προφίλ του καλού φίλου Εχετλαίου Θαργηλίωνος και ομολογώ δεν το είχα συναντήσει ποτέ ξανά. Εξεπλάγην και μέχρι αυτή την ώρα που γράφω,δεν έχω ξεκαθαρίσει μέσα μου πως… Ευχάριστα;; Δυσάρεστα;; Ευχάριστα, για τον πραγματικό και συνειδητοποιημένο φιλελληνισμό που υπήρξε κάποτε ή ...