6 Μαΐου

6 Μαΐου 1405. Γέννησις Γεωργίου Καστριώτου.

Γεώργιος Καστριώτης ἤ Σκεντέρμπεης. Τὸ ὄνομα Σκεντέρμπεης ἐξέλαβε ἀπὸ τὸν σουλτᾶνο Μουρᾶτ Β. Ὁ Γεώργιος Καστριώτης, ποὺ ἔλαβε καλὴν μόρφωσι στὴν Ἀνδριανούπολι, ἦταν ἐξισλαμισμένος χριστιανός, ὁ ὁποῖος εἶχε δοθῇ ὡς ἐγγύησις στοὺς ὀθωμανοὺς τούρκους. Ἀπὸ αὐτοὺς ἔλαβε καὶ τὸ ὄνομα Ἰσκεντέρ, λόγῳ τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου. (Ὑπόνοια καὶ σοβαροτάτη ἔνδειξις γιὰ ...

Περισσότερα »