14 Σεπτεμβρίου

14 Σεπτεμβρίου 1829. Ἡ ὁριστικὴ συνθήκη τῆς ἀνεξαρτησίας μας στὴν Ἀδριανούπολι!

14 Σεπτεμβρίου 1829. Ἡ ὁριστικὴ συνθήκη τῆς ἀνεξαρτησίας μας στὴν Ἀνδριανούπολι!

«Ἡ ὁριστικὴ ἀπόφασις τῆς βρεταννικῆς κυβερνήσεως εἶναι νὰ μὴν περιλάβῃ ἡ Ἑλλὰς τίποτα πρὸς βορρᾶν τῆς Κορίνθου. Ὁ χωρισμὸς τῆς Πελοποννήσου ἀπὸ τῆς ἀμέσου ἐξουσίας τοῦ σουλτάνου εἶναι ἐπαρκὴς ἐκτέλεσις τῆς συνθήκης τοῦ Λονδίνου». Λόρδος Ἄμπερντιν, ὑπουργὸς ἐξωτερικῶν τῆς Ἀγγλίας, 6 Νοεμβρίου τοῦ 1828, ὁδηγίες πρὸς τὸν Στάτφορντ Κάνιγκ, πρεσβευτοῦ ...

Περισσότερα »

Γιαννιτσά.

Νὰ θυμόμαστε… Πρέπει νὰ θυμόμαστε. Πρέπει νὰ γνωρίζουμε… Ὅσο καλλιτερα γνωρίζουμε τόσο λιγότερο θὰ μᾶς ξεγελοῦν… Ἡ ἱστορία μας εἶναι ἡ δύναμις τῆς γνώσεως. Λαὸς ποὺ τὴν ξεχνᾶ ἔχει τελειώσει…   

Περισσότερα »