Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία (Σελίδες 30)

ἱστορία

Σ.Σ.Ε. καὶ 17η Νοεμβρίου: μία περίληψις.

A.   ΣΣΕ-Στρατιωτικὴ  Πειθαρχία Ὑπενθυμίζεται ὅτι  ὁ στρατιωτικὸς κανονισμὸς ΣΚ 20-1, πέραν τῆς ἱσχύος του ὡς “κανονισμοῦ” ἔχει καὶ τὴν ἱσχὺν νόμου  τοῦ κράτους, ὡς ἐγκριθέντος ὑπὸ  τῆς βουλῆς τῆς Ἑλλάδος. Μολονότι ἀπόστρατος καὶ μακρὰν ἐπὶ 17 ἔτη τῆς, τὴν πατρίδα μαστίζουσαν, λαίλαπος τῆς μεταστρατιωτικοδικτατορικῆς κοινοβουλευτικοδημοκρατικῆς διακυβερνήσεως τῆς Ἑλλάδος διὰ τῆς πολιτικοδημοσιογραφικῆς συνεργασίας κατὰ τρόπον ἀκατανόμαστον ἔως ἄκρως δικτατορικὸν, οὐδέποτε ἔπαυσα ἐνημερούμενος περὶ τῶν ...

Περισσότερα »

Ἡ λεηλασία τῶν Ἑλληνικῶν ἀρχαιοτήτων.

Ὁ Βισάλτης ἔχει μίαν ἀνάρτησι ποὺ καταγράφει μερικὲς ἀπὸ τὶς καταστροφὲς ποὺ ἔπραξαν οἱ «περισπούδαστοι» καὶ «πολιτισμένοι» εὐρωπΕοι ἑταῖροι μας.  Ἐλάχιστες, θὰ τολμοῦσα νὰ ἰσχυριστῶ, ἐμπρὸς στὶς ἀπέραντες ἀθλιότητες ποὺ διέπραξαν.  Μπορεῖτε νὰ ἀναζητήσετε ἄφθονες πληροφορίες στὰ βιβλία τοῦ Κυριάκου Σιμόπουλου. Θὰ ἀνατριχιάσετε…  Σήμερα ἁπλῶς παίρνουμε μίαν γεύσι… Φιλονόη. Η ...

Περισσότερα »

Ἑλληνοαμερικανοὶ δολιοφθορεῖς στὴν Κατοχή.

Εἶναι μία πτυχὴ τῆς ἱστορίας μας ποὺ ἀγνοοῦσα.  Τὴν γνώρισα μόλις σήμερα ἀπὸ τὸν Γιάννη.  Αἰσθάνομαι ὑπερήφανη γιὰ  τὴν αὐταπάρνησι αὐτῶν τῶν παιδιῶν καὶ ἰδίως γιὰ μίαν λεπτομέρεια ποὺ πρόσεξαν πάρα πολύ. 

Περισσότερα »

Ὁ ὅρκος τοῦ Ἱπποκράτους.

Ὄμνυμι Ἀπόλλωνα ἰητρὸν, καὶ Ἀσκληπιὸν, καὶ Ὑγείαν, καὶ Πανάκειαν, καὶ θεοὺς πάντας τε καὶ πάσας, ἵστορας ποιεύμενος, ἐπιτελέα ποιήσειν κατὰ δύναμιν καὶ κρίσιν ἐμὴν ὅρκον τόνδε καὶ ξυγγραφὴν τήνδε. ἡγήσασθαι μὲν τὸν διδάξαντά με τὴν τέχνην ταύτην ἴσα γενέτῃσιν ἐμοῖσι, καὶ βίου κοινώσασθαι, καὶ χρεῶν χρηίζοντι μετάδοσιν ποιήσασθαι, καὶ γένος ...

Περισσότερα »

Ξάνθιππος ὁ Λακεδαιμόνιος.

Πρόσωπα ποὺ «χάθηκαν» μέσα στὴν ταχύτητα τῶν γεγονότων. Ἥρωες ποὺ ἐπετυχαν κάτι σημαντικὸ γιὰ τοὺς συνανθρώπους τους.  Ξεχασμένοι σχεδὸν ἀπὸ ὅλους… Ποὺ ὅμως ἐμεῖς ὀφείλουμε νὰ θυμόμαστε καὶ νὰ θαυμάζουμε.

Περισσότερα »

22 Νοεμβρίου 1940. Ἐλεύθερη ἡ Κορυτσά!

Κάτι γιὰ νὰ θυμόμαστε… Διότι αὐτὰ εἶναι σημαντικότερα ἀπὸ τὰ ἄλλα ποὺ ζοῦμε.  Δὲν εἶναι μόνον γιὰ νὰ τιμήσουμε.  Εἶναι γιὰ νὰ συνειδητοποιήσουμε τὸ ποιοί πράγματι εἴμαστε. 

Περισσότερα »

Ὅλη ἡ χώρα τοῦ Αύθέντου ἐν Εὐρώπῃ ὀνομάζεται Ἑλλάς!

Ὅλη ἡ χώρα ὀνομάζεται Ἑλλάς!  Ἀλλά ποιός τό θυμᾶται αὐτό; Τόσοι καὶ τόσοι πέρασαν… Ἄλλοι ἔμειναν κι ἄλλοι ἔφυγαν…  Κι Ἑλλὰς παρέμεινε… Κι αὐτὸ δὲν ἀλλάζει.. Φιλονόη.  Ὃλη ἡ χώρα τοῦ Αὐθέντου ἐν Εὐρώπη ὀνομάζεται Ἑλλάς!    Τὰ «Ἡμερολόγια» (1497-1533) τοῦ Marin Sanuto Ὁ Marin Sanuto (1466 – 1536), ἀνῆκε ...

Περισσότερα »

Ἡ μεγάλη ἀπάτη τῆς 17ης Νοεμβρίου.

Σήμερα δὲν θὰ μετρήσω τοὺς νεκροὺς ποὺ δὲν ὑπῆρξαν ΠΟΤΕ ἐντὸς τοῦ Πολυτεχνείου. Οὔτε θὰ ἀσχοληθῶ μὲ τὰ ψεύδη τῶν μὲν καὶ τὶς σιωπὲς τῶν ΔΕΝ! Θὰ θέσω μόνον μερικὰ ἐρωτήματα.

Περισσότερα »

Ἡ «ἐκτέλεσις τῶν ἕξ». (σὰν σήμερα)

Ἡ μικρασιατικὴ ἐκστρατεία γνωρίζουμε πῶς ξεκίνησε. Σαφῶς καὶ δὲν ἦταν ὑποκινητὴς καὶ ἐμπνευστής της ὁ Γούναρης.  Τὰ λάθη του ἀρκετά. Ἀλλὰ ὄχι ἄξια γιὰ νὰ τὸν στείλουν πρὸς ἐκτέλεσιν. Ὑπῆρξαν πρόσωπα πολὺ περισσότερο ὑπεύθυνα.  Παράδειγμα τέτοιο, ὁ Βενιζέλος.  Ὄχι γιὰ τὴν ἐκστρατεία ἀλλὰ γιὰ τὴν στιγμή. Διότι εἶχε τὴν μελέτη, ...

Περισσότερα »

Ἡ ἀρχαία Μίεζα.

Ἡ πόλις ποὺ ὁ Ἀλέξανδρος καὶ οἱ βασιλόπαιδες ἐδιδάχθησαν ἐκ τοῦ Ἀριστοτέλους λογική.  Ὁ χῶρος ποὺ βρίθει ἀπὸ ὀμορφιά, πληροφορίες κι  Ἑλληνικότητα. Ἀξίζει νὰ τὴν ἐπισκεφθοῦμε, νὰ τὴν γνωρίσουμε, νὰ τὴν μελετήσουμε… Φιλονόη.  Υ.Γ. Κάποτε ὁ Μπαμπινιώτης ἰσχυρίστηκε πὼς ἡ λέξις Μίεζα δὲν εἶναι ἑλληνική. Αὐτὸς μάλλιστα. Ἀπὸ νωρίς κατέδειξε ...

Περισσότερα »

Ἀναδεικνύεται ἡ ἀρχαία Νικόπολις.

Κάτι καλό, μέσα στὴν ζοφερότητα τῶν ἡμερῶν.  Ἕνας χῶρος ποὺ ἐπιβάλλεται νὰ ἀναδειχθῇ. Νομίζω πὼς καλλίτερα νὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ αὐτὸν παρὰ μὲ τὶς διάφορες ἄλλες δράσεις-ἀποδράσεις.

Περισσότερα »

Ἡ ἀπελευθέρωσις τῆς Χιμάρας. (5 Νοεμβρίου 1912)

Μέσα στὴν ταχύτητα μὲ τὴν ὁποίαν προσλαμβάνουμε πλέον πληροφορίες μᾶς διέφυγε μία σημαντικὴ ἐπέτειος. Αὐτὴ τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς Χιμάρας.  Τό λιγότερον ποὺ ὀφείλουμε εἶναι μία στιγμή μας. Μία σκέψις μας. Κι ἕνα εὐχαριστῶ μας. Φιλονόη. 5 Νοεμβρίου 1912: Η Απελευθέρωση της Χιμάρας του Θοδωρή Ασβεστόπουλου Στις 5 Οκτωβρίου 1912 η ...

Περισσότερα »