Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία (Σελίδες 38)

ἱστορία

Ἡ πρώτη Πομακικὴ ἐπανάστασις.

Μαθαίνουμε Ἑλληνικὴ Ἱστορία. Τὴν συγκεκριμένη σελίδα τῆς ἱστορίας μας δὲν τὴν ἐγνώριζα. Δὲν ξαφνιάστηκα.  Ἀλλὰ μὲ ἔκανε τὸ κείμενο νὰ αἰσθανθῶ ἐνοχὲς γιὰ τὰ τόσα πολλὰ ποὺ ἀγνοοῦμε….. Καὶ μίαν μικρή ντροπή γιὰ τοὺς ἀγνώστους ἥρωές μας ποὺ θυσιάστηκαν στὸ θυσιαστήριο της Λευτεριᾶς. Φιλονόη.   Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΜΑΚΩΝ ΚΑΤΑ ...

Περισσότερα »

Τὰ ὀχυρὰ δὲν παραδίδονται, ἀλλὰ καταλαμβάνονται!

Μία ἀνάρτησι ποὺ χρωστῶ στὸν παπποῦ μου ποὺ δὲν γνώρισα… Ἐμεῖς δὲν βρήκαμε οὔτε τὸ σῶμα του… Χρόνια πολλὰ ἀργότερα, ἕνα ὄνομα σὲ ἕνα μαρμάρινο μνημεῖο… Καὶ τίποτα ἄλλο. Γιὰ κάθε Ἕλληνα ποὺ ἀγωνίστηκε, ὅπου κι ἐὰν ἀγωνίσθηκε, ὅσο κι ἐὰν ἀγωνίσθηκε! Τιμή μας ποὺ εἴμαστε ἀπόγονοι τέτοιων προγόνων! Καὶ ...

Περισσότερα »

Πῶς πέθανε ὁ Μεταξᾶς τελικῶς;

Copyright © 2009 by Ioanna Phoca Ιωάννης Μεταξά Από το «Ημερολόγιο» του  28 Αυγούστου 1940 Θέτω πάντοτε το ζήτημα αξιοπρέπειας της Ελλάδος υπέρ παν άλλο, δεν θα σκύψω προ Ιταλών.Το ξεκαθαρίζω νέτα σκέτα εις Μαυρουδή και άλλους. Μεσημέρι Πάλαιρετ . Καθορίζει βοήθειαν. Καλά – ετελείωσε και η αγωνία πλέον. Ξέρουμε ...

Περισσότερα »

Ἐπάγγελμα ἀνθέλλην-ἀνασκευασμένον.

    Ἐδημοσίευσα πρὸ μερικῶν ὡρῶν ἕνα ἄρθρον μὲ τὶτλο «ἐπάγγελμα ἀνθέλλην» καὶ τώρα ἔρχομαι νὰ τὸ ἀνασκευάσω, ζητῶντας μίαν μεγάλη συγγνώμη ἀπὸ τὸν κύριο Πραχαλιᾶ γιὰ τὴν κακή χρήσι τοῦ ὀνόματός του καὶ τὸν διασυρμό ποὺ ὑπέστη ἐξ αἰτίας μου. Στὸ ἄρθρον αὐτὸ ὑπῆρχε καταγγελία γιὰ τὴν κακοπροαίρετο χρήσι ...

Περισσότερα »

Κατσαντώνης.

Ὁ προ-ἥρωας. Ὁ διδάσκαλος τόσων καὶ τόσων ἀγωνιστῶν ποὺ ἔλαβαν μέρος στὴ ἐπανάστασι. Ὁ ἀπό τοὺς πολλούς λησμονημένος Κατσαντώνης.Ἔδρασε κυρίως στὰ Ἄγραφα. Κοντά του ἐμαθήτευσε ὁ Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ἀδέλφια του  ὁ Χασιώτης κι ὁ Λεπενιώτης, συμπολεμιστὲς καὶ σύντροφοι. Ἀκόμη καὶ στὸν θάνατο μαζί πορεύτηκαν μὲ τὸν Χασιώτη. Ἕναν ἀπὸ τοὺς ...

Περισσότερα »

Πῶς καὶ πότε ἑορτάσθηκε γιὰ πρώτη φορά ἡ 25η Μαρτίου.

 α) Γιορτάστηκε το 1838 με πρωτοβουλία του Δημάρχου, ενώ η Κυβέρνηση δεν εκπροσωπήθηκε επίσημα. β) Ο Όθων ήταν αντίθετος να συνδυαστεί η επανάσταση με την εκκλησιαστική γιορτή του Ευαγγελισμού. γ) Το παλάτι δεν επιθυμούσε έξοδα γιορτές την εποχή που οι Αγωνιστές δεν είχαν να φάνε. δ) Το “υπερθέαμα”: εκατοντάδες νέοι ...

Περισσότερα »

Ἑλένη Παπαδάκη: μία γυναίκα μάρτυρας τῆς κτηνωδίας τοῦ ΚΚΕ.

Ἀναδημοσιεύω σήμερα ἕνα κείμενο, γιὰ μίαν γυναίκα, ποὺ πλήρωσε μὲ τὴν ζωὴ της τὴν κτηνωδία κάποιων ἀσκέφτων καὶ ἠλιθίων. Κάποιων ποὺ ἐμπρός στὴν ἀπίστευτη γιὰ τὴν λογική τους δύναμι ποὺ ἀπέκτησαν, μέσῳ τῶν ὅπλων, διέπραξαν ἐγκλήματα κατὰ ἀθώων πολιτῶν καὶ  κατὰ τοῦ ἔθνους γενικότερα. Ἔχω ξανατονίσει στὸ  παρελθόν τὸν σεβασμό ...

Περισσότερα »

Ἡ βουλγαρική κατοχή 1941-1944. (3)

Τρίτη συνέχεια ἀπό τὸν λαογρᾶφο μας Γεώργιο Λεκάκη τῆς περιγραφῆς γιὰ τὴν βουλγαρική κατοχὴ στὴν Θράκη, τὴν περίοδο 1941-1944. Η βουλγαρική Κατοχή στην Κομοτηνή: Ληστρική επιδρομή Βουλγάρων δικηγόρων. Ήλθε μουφτής με… καπέλλο, από την Βουλγαρία. Ξύλο καθημερινώς! Στα καταστήματα ψωνιζαν μόνον Βούλγαροι! Τρόφιμα με δελτίο έπαιρναν μόνον όσοι είχαν βουλγαρικά ...

Περισσότερα »

Ὅταν ὁ ΣΚΑΙ καταρρίπτεται ἀπὸ τὴν ἱστορία…..

Μετὰ ἀπό ἀρκετῶν ἡμερῶν μελέτες καὶ καταγραφές, κατάφερα νὰ συγκεντρώσω ὅσο τὸ δυνατόν πιὸ σαφείς ἀναφορές ἀπό τὴν ἱστορία μας καὶ νὰ τὶς μεταφέρω σέ μίαν σειρά ὀκτώ δημοσιεύσεων (γιὰ τὸ τρίτο μόνον ἐπεισόδιο). Ἀφήνω νὰ «γράψουν» οἱ ἱστορικοί μας τὶς ἀπαντήσεις ποὺ χρειάζεται κάθε Βερέμης μὲ τὴν παρέα του ...

Περισσότερα »

Ἐλευθερία ἤ Θάνατος [4]

Καὶ πᾶμε στὴν ἀθλιοτέρα ἐπίθεσι ποὺ ἔχετε διαπράξει ἔως τώρα. Καὶ λέω ἀθλιοτέρα γιατί γνωρίζετε πὼς οἱ πηγὲς εἶναι ἐλάχιστες!!! Γιὰ νὰ διαβάσουμε τὶ λέει ὁ φερέφωνός σας καὶ μετὰ σᾶς ἀπαντοῦν οἱ ἱστορικοί καὶ οἱ  «ἱστορικοί»!!! Τατσόπουλος, (40:40): «Ἡ Μπουμπουλίνα, ποὺ συμμετεῖχε ἐνεργὰ στὸν ἀγώνα μὲ τὸν στόλο τῶν ...

Περισσότερα »

Ἐλευθερία ἤ Θάνατος [3]

(τρίτον ἐπεισόδιον τῆς συνειδητῆς ἀλλοιώσεως τῆς ἱστορίας μας ἀπὸ τὸν ΣΚΑΙ) Τατσόπουλος, 41:50: «….οἱ ἐλάχιστοι Τοῦρκοι, φρουροὶ τοῦ πύργου, ἐπιτρέπουν σὲ μίαν ὁμάδα Ἑλλήνων νὰ πλησιάσουν γιὰ νὰ τοὺς πουλήσουν σταφύλια. Αὐτοὶ ἐπωφελοῦνται   καὶ σκαρφαλώνουν στὰ τείχη.. …Ὅμως οἱ κινήσεις αὐτές, δὲν παιρνοῦν ἀπαρατήρητες ἀπό τοὺς ὑπόλοιπους Ἕλληνες στρατιῶτες. ...

Περισσότερα »

Ἐλευθερία ἢ Θάνατος [2]

Σήμερα θά μιλήσουμε γιά τήν Τριπολιτσά.  Ποιά Τριπολιτσά ὅμως; Τὴν τουρκική ἤ τήν Ἑλληνική ἤ τὴν ἀλβανική ἤ τὴν ἑβραϊκή; (τρίτον ἐπεισόδιον τῆς συνειδητῆς ἀλλοιώσεως τῆς ἱστορίας μας ἀπὸ τὸν ΣΚΑΙ)

Περισσότερα »

Ἐλευθερία ἤ Θάνατος!! [1]

(Παραμένουμε ἀκόμη στὸ τρίτο ἐπεισόδιο τῆς ἀναθεωρήσεως τῆς ἱστορίας ἐκ τοῦ ΣΚΑΙ! Ἤ ἄλλως, παραμένουμε ἀκόμη στὴν τρίτη συνέχεια τῆς τουρκικῆς ἐκδοχῆς γιὰ τὴν ἑλληνικὴ ἱστορία!) Αὐτὸν τὸν Φικρέ Ἀντανίρ ποῦ τόν ἀνακαλύψατε; Αὐτὸς σᾶς μαθαίνει ὅσα ἰσχυρίζεστε; Σὲ δικά του ἀποδεικτικά στοιχεῖα βασίζεστε; (Γνωρίζετε τὴν τουρκική; Καλά; Ἤ τὰ ...

Περισσότερα »

Τὸ 1822 δὲν ἦταν ἀρκετὸ γιὰ τὴν Χίο;

Ντρέπομαι! Εἶναι λίγο αὐτό ποὺ γράφω! Ντρέπομαι! Ἐγὼ τὸν Τοῦρκο δὲν τὸν μισῶ. Δὲν τὸν φοβᾶμαι. Ἀλλὰ ξέρω καὶ τὰ κακὰ ποὺ ἐπισύρει ἡ παρουσία του! Ξέρω καλά! Ἀπὸ χέρι Τούρκου χάθηκε παραπάνω ἀπὸ τὴν μισὴ μας γενιά! Κι αὐτὸ δὲν τὸ λησμονῶ! Δὲν πρέπει στοὺς παποῦδες μου νὰ γίνῃ ...

Περισσότερα »