Ἀρχικὴ σελίς / Ἐτικέτες: ἱστορίας ἀναδόμησις (Σελίδες 2)

Ἐτικέτες: ἱστορίας ἀναδόμησις

Ὑπάρχει εὐθύνη ΚΚΕ γιὰ τὴν Μικρασιατικὴ Καταστροφή;

Γνώριζα πολλὲς λεπτομέρειες, γιὰ ἀριθμούς ἐγγεγραμμένων  μελῶν, γιὰ τοὺς σιδηροδρόμους καὶ τὶς ἀπεργίες… Ἀλλὰ μοῦ διέφευγε μία σοβαρή λεπτομέρεια: ἡ μεταφορὰ τῶν ἀπεργῶν σὲ σιδηροδρόμους τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καὶ γενικότερα στὸ μέτωπο.  Εἶναι συγκλονιστικὴ ἡ συνειδητοποίησις τοῦ δηλητηρίου ποὺ ἔριξαν! Ἐξακολουθῶ νὰ θεωρῶ τὸ ΚΚΕ πηγὴ πολλῶν δεινῶν γιὰ τὸν ...

Περισσότερα »

Ἡ ἀπελευθέρωσις τῆς Θράκης.

Σὲ λίγες ἡμέρες θὰ ἔχουμε τὴν ἐπέτειο… Ἂς μὴν τὴν πάθουμε ὅπως ὁ Ντεντὲ καὶ λέμε κοτσᾶνες. Ἢ ἀκόμη χειρότερα, νὰ καθόμαστε  καὶ νὰ ἀκοῦμε τύπους σὰν κι αὐτόν, μὴ δυνάμενοι νὰ ἀπαντήσουμε καὶ νὰ βάλουμε τὰ πράγματα στὴν θέσι τους. Φιλονόη. Ἡ ἀπελευθέρωσις τῆς Θράκης. 14 Μαΐου 1920. Ἀπὸ ...

Περισσότερα »

Συμφωνίες ΕΑΜ καὶ Γερμανῶν.

Ὅταν ὅλη ἡ Ἑλληνικὴ ἐπικράτεια ἀγκομαχοῦσε κάτω ἀπὸ τὴν χιτλερική κατοχή, κάποιοι ὑπέγραφαν σύμφωνα! Κι ὄχι μόνον ὑπέγραφαν σύμφωνα, ἀλλὰ ἀπαιτοῦσαν καὶ τὴν παράδοσι προσώπων. Ὡς τί; Ὡς δικαστές; Ὡς θεοί; Ὡς τί; Τό σημαντικότερον ὅλων ὅμως εἶναι ἡ εἰκόνα ποὺ ἔχουν κτίσει κάποιοι γιὰ τὴν στάσι τους ἀπέναντι στὶς ...

Περισσότερα »

Λαμπράκης: Ἕνας ἀκόμη κατασκευασμένος ἥρως;

Γρηγόρης Λαμπράκης

Νὰ ὁμολογήσω κάτι. Δὲν μοῦ ἀρέσουν οἱ ἀποδομήσεις ἡρώων. Διόλου. Οὔτε τοῦ Γλέζου, οὔτε τοῦ Σάντα, οὔτε τοῦ Μπελογιάννη, οὔτε  τοῦ Λαμπράκη, οὔτε τοῦ  κάθε ὑπαρκτοῦ ἤ μὴ ἀγωνιστοῦ. Ἀλλὰ κάποτε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες θὰ πρέπῃ νὰ μάθουμε τὶς ἀλήθειες ποὺ μᾶς ἀφοροῦν καὶ νὰ πετάξουμε τὰ ψέματα μὲ τὰ ...

Περισσότερα »

Ὅταν ὁ ΣΚΑΙ καταρρίπτεται ἀπὸ τὴν ἱστορία…..

Μετὰ ἀπό ἀρκετῶν ἡμερῶν μελέτες καὶ καταγραφές, κατάφερα νὰ συγκεντρώσω ὅσο τὸ δυνατόν πιὸ σαφείς ἀναφορές ἀπό τὴν ἱστορία μας καὶ νὰ τὶς μεταφέρω σέ μίαν σειρά ὀκτώ δημοσιεύσεων (γιὰ τὸ τρίτο μόνον ἐπεισόδιο). Ἀφήνω νὰ «γράψουν» οἱ ἱστορικοί μας τὶς ἀπαντήσεις ποὺ χρειάζεται κάθε Βερέμης μὲ τὴν παρέα του ...

Περισσότερα »