Ἀρχικὴ σελίς / Ἐτικέτες: ὁ Γέρος μας

Ἐτικέτες: ὁ Γέρος μας

Σὰν σήμερα γεννιέται καὶ συλλαμβάνεται ὁ Γέρος μας!

    3 Ἀπριλίου 1770… 3 Ἀπριλίου  1833… Δὲν ἤξερα τί νά γράψω γιὰ ἐτούτην τὴν ἡμέρα! Νὰ γράψω γιὰ τὴν γέννησίν του κάτω ἀπὸ ἕνα δένδρο, μέσα στὸ λυσσῶδες ἀνθρωποκυνηγητό ποὺ ἐξαπέλυσαν οἱ Τοῦρκοι τό 1770, ὡς ἀντίποινα γιὰ τὰ Ὀρλωφικά; Ἢ νὰ γράψω γιὰ τὴ χειρίστη ἀσέβεια ποὺ διέπραξε ...

Περισσότερα »

Μία …ἰδιαιτέρα φωτογραφία!

Εἰλικρινῶς, ἀδυνατοῦσα νὰ ἀντισταθῶ στὸ νὰ τὴν δημοσιεύσω…  Ἄν καὶ δὲν ἔχουμε πολλὰ νὰ προσθέσουμε, στὰ τόσα καὶ τόσα ποὺ ἔχουν γραφῇ γιὰ τὸν Γέρο μας, αὐτὴ ἡ φωτογραφία πιστεύω πὼς ἀξίζει νὰ δημοσιευθῆ, διότι δείχνει τὴν κινητικότητα καὶ  ὅλην τὴν θέλησι τοῦ στρατηγοῦ.  Οὐσιαστικῶς καταδεικνύει τὴν εἰκόνα ποὺ ἀποτύπωσε ...

Περισσότερα »

Μετὰ ἀπὸ 38 χρόνια.

  Ο Ελευθερωτής της Ελλάδας Θόδωρος Κολοκοτρώνης (3 Απριλίου 1770 – 4 Φεβρουαρίου 1843) γνώρισε, όπως όλοι οι ραγιάδες, από μικρό παιδί τη φοβερή βιοτική μέριμνα του σκλάβου. Δεκατριών ετών γεύτηκε και την αλαζονεία του δυνάστη σε ένα σοκάκι της Τριπολιτσάς. Ένας Τούρκος τον χαστούκισε, επειδή τον λέρωσε το φορτωμένο ...

Περισσότερα »

Ἡ μάχη στὸ Βαλτέτσι, ὅπως τὴν ἀφηγεῖται ὁ Γέρος μας.

Σὲ δέκα ἡμέραις περάσοντας τοὺς ἔγραψα εἷς τὸ Λεοντάρι, ὅτι «νὰ ἔλθητε νὰ πιάσουμε τὸ Βαλτέτσι». Καὶ τότε ξεκίνησε ὁ Μπεϊζαντές, οἱ Πετροβαῖοι καὶ Μεσσήνιοι 1200, Παπατσώνης. Ἐπῆγα καὶ ἐγὼ εἷς τὸ Βαλτέτσι, τοὺς λέγω: «Νὰ φτειάσετε τὰ ταμπούρια κλειστά· εἷς τὴν ἄκρη τοῦ χωριοῦ ἦτον μία ἐκκλησιά, νὰ γένη ...

Περισσότερα »

Τὸ ἄσβεστον μίσος κατὰ τοῦ Κολοκοτρώνη.

Τί κι ἐάν ὁ Γέρος μας στίς καρδιές μας παραμένει πάντα ἡ πιό ἀγαπημένη μορφή; Τί κι ἐάν ὁ Κολοκοτρώνης ἦταν ἀπό τά ἐλάχιστα πρόσωπα τῆς ἱστορίας πού κατάφεραν νά τήν ἀλλάξουν; Τί κι ἐάν ἀπελευθέρωσε τήν μισή Ἑλλάδα;  Γιὰ κάποιους παραμένει, ἀκόμη καὶ δύο αἰῶνες ἀργότερα, ἔνα ἀπὸ τὰ ...

Περισσότερα »

Προδότες καὶ ἥρωες κατὰ τὴν διαχρονικὴ πορεία τοῦ Ἑλληνισμοῦ

Διαβάστε τὸ παρακάτω ἄρθρο, εἶναι ἐπίκαιρο μετὰ τὶς ἀποκαλύψεις τῶν τελευταίων ἡμερῶν γιὰ λίστες καὶ ποικίλες ἐνέργειες προδοτῶν πολιτικῶν! Κωνσταντῖνος Χολέβας, Πολιτικός Ἐπιστήμων Τή μάνα αὐτοί πού τούς γεννᾶ      Τή ρουκανοῦν παντοτεινά      -σάν δένδρο τά σκουλούκια.      Καί παίρνουν γι’ ἄπειρα πουγγιά      ἐλεημοσύνη ἀπ’τήν Φραγκιά ...

Περισσότερα »

«Ἡ ἀρχηγία ἑνὸς στρατεύματος Ἑλληνικοῦ εἶναι μία τυραννία…»

  «Ἡ ἀρχηγία ἑνὸς στρατεύματος Ἑλληνικοῦ ἦτον μία τυραννία, διατὶ  ἔκαμνε καὶ τὸν ἀρχηγό, καὶ τὸν κριτή, καὶ τὸν φροντισή, καὶ νὰ τοῦ φεύγουν κάθε ἡμέρα καὶ πάλι νὰ ἔρχονται. Νὰ βαστάῃ ἕνα στρατόπεδο μὲ ψέμματα, μὲ κολακεῖες, μὲ παραμύθια. Νὰ τοῦ λείπουν καὶ ζωοτροφίες καὶ πολεμοφόδια, καὶ νὰ μὴν ...

Περισσότερα »

Ὁ Κολοκοτρώνης ἀπαντᾶ!

Κύριε («ἱστορικέ») Βερέμη. Κι ἐσεὶς οἱ σύμβουλοί του καὶ συνεργᾶτες του. Ἐὰν πράγματι γνωρίζετε γράμματα, διαβᾶστε τὸ παρακάτω ἀπόσπασμα. Πιστεύω ὅτι θὰ σᾶς βοηθήσῃ ἰδιαιτέρως. Ἴσως ὅμως νὰ σᾶς δυσκολεύῃἡ γλώσσα τοῦ Γέρου κάπως…. Νὰ βοηθήσω λοιπόν λίγο. Ἔχουμε καὶ λέμε: 1ον . Τὴν λέξι  «μπέσα» τὴν ἔχετε ἀκούσει ποτέ; Εἶναι μία συνήθεια ποὺ εἶχαν ( κι εὐτυχῶς ἀκόμη ἔχουν) κάποιοι ἄνθρωποι,  κυρίως ἄντρες, καὶ ἀφορᾷ στὴν τήρησι τοῦ λόγου ποὺ 

Περισσότερα »